جلسه بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای،متوازن و سهم نفت با حضور حاجتی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان : جلسه بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای،متوازن و سهم نفت با حضور حاجتی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، حمید سیلاوی فرماندار دشت آزادگان ،قاسم ساعدی نماینده مردم شریف دشت آزادگان وهویزه ،شهرداران سوسنگرد و ابوحمیظه در محل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خوزستان منعقد گردید.

 

فرماندار دشت آزادگان ؛ در این جلسه با تشریح میزان اعتبارات در سال ۹۹ و مقایسه آنها با سال ۹۸ افزود: اعتبارات تملک دارایی ها و متوازن و سهم نفت در سال ۹۸ بالغ بر۳۲ میلیارد تومان ولی در سال ۹۹ متاسفانه به ۲۴ میلیارد تومان تقلیل یافت و در جهت رفع مشکلات موجود بخصوص در فصول خدمات شهری،حمل و نقل، کشاورزی و منابع آبی و آب وفاضلاب می بایست از محل های دیگر نیز تامین گردد.
قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان وهویزه نیز ضمن تاکید بر حل مشکلات اساسی موجود شهرستان ، خواستار تامین اعتبار جاده کمربندی،زیرساخت ها و بهسازی محله های مالکیه،البوجلال درشهرسوسنگرد و همچنین بهسازی روستاها و راههای روستایی باقی مانده از سیل وقبل از آن شد .
حاجتی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در این جلسه با عنوان اینکه ؛ وضعیت اعتبارات موجود جوابگوی رفع مشکلات استان در فصول مختلف نمی باشد افزود : می بایست نسبت به پیگیری افزایش اعتبارات از محل های دیگر برای استان باشیم.
در نهایت پس از بحث و بررسی مقرر گردید در ماه های آینده اعتبار پروژه های ضروری و نیاز فوری شهرستان از محل های تعیین شده تامین تا وضعیت فعلی محیط زندگی مردم و مشکلات ناشی از عدم اجرای پروژه ها برطرف شود.

33
اخبار مرتبط