تامین نیازهای بیمارستانی دشت آزادگان با حمایت نماینده و فرماندار دشت آزادگان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان ؛ نظر به لزوم حمایت وپشتیبانی از مدافعان سلامت شهرستان وکادر درمانی باحمایت نماینده مردم در مجلس وپیگیری های فرمانداری دشت آزادگان شرکت اکتشاف وتولید پاسارگاد اقدام به تامین اقلام بهداشتی مورد نظر بیمارستانهای شهرستان کرد این شرکت که هنوز فعالیتش در شهرستان شروع نشده نظر به مسولیت اجتماعی ولزوم مشارکت وهمکاری در رفع مشکلات مناطق محلی اقدام نموده است تا ضرورت تقویت بعد مسولیت اجتماعی شرکتها بیشتر نمایان شده وانتظار می رود این مشارکتها بصورت مستمر وپایدار باشند تابتوان برنامه مسئولیت اجتماعی این شرکتها به صورت خاص به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی برآمده به نیازها و مشکلات جوامع محلی تمرکز داشته باشد
امیدواریم با همکاری دو طرفه و استمرار و پایداری این مسئولیتها ، شرکت پاسارگاد در توسعه منطقه غرب کارون، بتواند مسیرهای جدیدی برای توانمندسازی و بهبود وضعیت مردم محلی منطقه را رقم بزند و این مهم نیازمند همکاری و انسجام بین نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در منطقه است.

17