تعطیلی ادارات، بانک ها و اصناف غیر ضرور  شهرستان دشت آزادگان تا ۲۹ اردیبهشت ماه

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان شورای تامین استان جمعه ۲۶ فروردین ماه با موضوع کنترل بیماری کرونا تشکیل شد و با در نظر گرفتن شرایط استان و پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادارات بانک ها و اصناف غیر ضرور در ۱۶ شهرستان خوزستان تا دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه تعطیل اعلام شدند.

که شهرستان دشت آزادگان یکی از این شهرستان ها می باشد

همچنین بانک های استان در این ۱۶ شهرستان تعطیل بوده در عین حال به تشخیص شورای هماهنگی بانک های استان شعب منتخبی که توسط این شورا معرفی میشود به صورت کشیک دایر خواهند بود.

گفتنی است اصناف ضروری که در این این شهرستان مجاز به فعالیت هستند شامل سوپرمارکت‌ها، نانوایی ها، قصابی ها، خوار و بارفروشی ها و داروخانه ها است.

 

 

84