فرماندار دشت آزادگان :ورود مراجعین بدون ماسک ممنوع است.

به گزارش  روابط  عمومی  فرمانداری دشت آزادگان : حمید سیلاوی فرماندار دشت آزادگان  گفت  : با توجه مصوبه استانی  ستاد  مقابله  با انتشار ویروس کرونا  و همچنین لزوم رعایت نکات بهداشتی  به جهت جلوگیری از انتشار  ویروس کرونا ، ورود مراجعین  به ادارات بدون ماسک ممنوع است.

فرماندار دشت آزادگان  با اعلام این خبر افزود:با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ادارات مکلف هستند از ورود مراجعین بدون ماسک جلوگیری کنند.این موضوع برای مدیران و پرسنل هم قابل اجرا است و باید در محل کار خود از ماسک و دستکش استفاده کنند و انتظار می رود شهروندان بحث شیوع بیماری کرونا را جدی گرفته و همچنان فاصله گذاری اجتماعی را حفظ کنند.

43