کارگاه تولید ماسک بهداشتی برکه با حضور فرماندار دشت آزادگان در شهر سوسنگرد افتتاح شد.

به گزارش  روابط عمومی  فرمانداری دشت آزادگان : کارگاه تولید ماسک بهداشتی برکه با حضور حمید سیلاوی فرماندار شهرستان دشت آزادگان افتتاح شد .

شایان ذکر است : این کارگاه قادر است  روزانه ۱۰۰۰ ماسک تولید  واین مقدارتا ۳۰۰۰ ماسک  در روز قابل افزایش است.در این کارگاه برای  ۲۰ نفراز جوان اشتغال زایی ایجاد شده  و برای تأمین ماسک مراکز درمانی و داروخانه های منطقه ، تلاش  فعالیت می نماید و دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان بوده  و محصول خود را با قیمت دولتی در اختیار مراکز درمانی شهرستان و داروخانه ها قرار  می دهد.

65