موقعیت های جغرافیایی

حوزه استحفاظی شهرستان به مساحت ۳۱۳۲ کیلومتر مربع در غرب استان و در فاصله ۵۵ کیلومتری اهواز واقع شده و دارای دو بخش مرکزی و بستان و ۴ شهر شامل : سوسنگرد – بستان ابوحمیظه و کوت و دارای ۴ دهستان و ۶۷ روستا می باشد این شهرستان از شمال به استان ایلام و از شرق به اهواز و از غرب بطول ۵۰ کیلومتر مرز خاکی و ۱۰کیلومتر مرز آبی و از جنوب به شهرستان هویزه محدود می شود و دارای بلندی های معروف تپه های الله اکبر و جبل حمرین میشداغ و تپه های شنی چذابه که از مناطق استراتژیک استان می باشد.